Välkommen

KLANGRIKE är företaget som erbjuder, just … ett rike av KLANGER! Härliga och innerliga, varma och meditativa, terapeutiska och omslutande. Här kan du få tillgång till ditt eget privata klangrum – få avspänning och lindring – finna upplysning och klarhet – rena ditt sinne – och komma i kontakt med dig själv.

Klanger har visat sig ha stor positiv inverkan på oss människor. Ljuden och vibrationerna erbjuder en läkande oas för alla, såväl välmående som slitna och sargade kroppar. I klangernas omslutande och kärleksfulla famn ges du möjlighet att uppleva hur kroppen med ”fibrer och själ” dricker djupa klunkar av dess lindrande balsam.

Vare sig du besöker ett gongbad eller en klangresa, njuter av klangmassage i enrum eller närvarar vid någon av våra andra kreativa och terapeutiska klangsessioner, så lovar jag att du får en upplevelse du lär minnas och vill berätta för andra om.

Välkommen att stiga in!