Välkommen

KLANGRIKE är företaget som erbjuder, just … ett rike av KLANGER!
Härliga och innerliga, varma och meditativa, terapeutiska och omslutande.
Här kan du få tillgång till ditt eget privata klangrum – få avspänning och lindring – finna upplysning och klarhet – rena ditt sinne – och komma i kontakt med dig själv.

Klanger har visat sig ha stor positiv inverkan på oss människor. Ljuden och vibrationerna erbjuder som en läkande oas för våra trötta, längtande eller tilltufsade kroppar. I klangernas omslutande famn ges du möjlighet att uppleva hur din kropp, med både fibrer och själ, dricker djupa klunkar av närande ljud och vibrationer.

Vare sig du besöker ett gongbad eller en klangresa, njuter av klangmassage i enrum eller närvarar vid någon annan av företagets kreativa och terapeutiska klangsessioner, så lovar jag att du får en minnesvärd upplevelse som du gärna vill komma tillbaka till.

Välkommen att stiga in!