Välkommen

Klangrike är ett företag som erbjuder just … ett rike av klanger. Här kan du stiga in i ditt eget privata klangrum – få avspänning och lindring – finna upplysning och klarhet – rena ditt sinne – och komma i kontakt med dig själv.

Klanger har visat sig ha en mycket positiv inverkan på oss människor. De fungerar för kroppen som en läkande oas där varje fiber ges möjlighet att ta åt sig vad den behöver.

Metoderna man använder sig av är klangmassage, klangupplevelser och olika klangterapier.

I mitt Klangrike får du tillgång till samtliga.

Välkommen att stiga in!